Maya MT:

Maya's MT-Protokoll - den röda texten är Maya's agerande.  
Arrangör Provdag Hundens namn Ras Reg.nummer
Örebro BK 2008-10-25 Oneway's Good Charlotte
Collie kh S42489-2005
Plats Ägare Id nummer

Födelsedatum

Testledare
Örebro Mirjam Kemppainen
  2005-06-12 Åsa Haglund
Domare 1 Domare 2 Godkänd mentaltest Poäng  oacceptabelt beteende
Barbro Kamleitner
Martti Keskinen Ja 402
Nej


 
Syfte 1 2 3 4 5
Samarbete Föremål/förare Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter tidfördröjning/upprepade uppm från förare Leker själv - men kommer efter uppmaning. Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Samarbete Föremål/TL Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppm från testledaren Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Gripa

ta tag 5m

Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

Gripa

ta tag 40m             

Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

Gripa

hålla i 5m

Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar/byter tag vid något tillfälle Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1ggr som bibehålls

Gripa

hålla i  

40m

Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar/byter tag vid något tillfälle Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1ggr som bibehålls

Gripa  

slita dra 5m

Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen Håller, men drar inte emot. Växlar mln att hålla och dra emot Drar emot tills testledaren släpper Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. alt. intensivt ruskande

Gripa

slita dra

40m

Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen Håller, men drar inte emot. Växlar mln att hålla och dra emot Drar emot tills testledaren släpper Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. alt. intensivt ruskande
Förföljande  

 

Startar inte eller når inte in i banan startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet - kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efterhand, fullföljer. Startar med hög fart - målinriktad
Förföljande  Gripande Nonchalerar föremålet. alt. springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Uthållighet Framme, direkt tillbaka alt. går ej fram Framme, jobbar i mindre än 30sek. Jobbar i 30 sek Jobbar i 60 sek. Jobbar i 90 sek, hämtas av förare
Social Självsäkerhet Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer. Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer Socialt säker i alla situationer
Social nyfikenhet Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt Samspel Svarar ej på lekinviter Svarar svagt på lek och lekinviter - kan avbryta Svarar snabbt på lek och lekinviter, svår att bryta Svarar på lek och lekinviter Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter
Handlings förmåga Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer Löser uppgifter i de flesta situationer Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
Anpassnings förmåga Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer
Koncentration Låg grad av koncentration i del flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handlingar) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer eller längre avbrott i enstaka situationer) Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer
Avreaktion Kan ej avreagera alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden
Rädsla Flyr i del flesta situationer alt. blir passiv Pendlar mln enstaka flyktstarter och kontroll Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
Aggressivitet Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar Visar liten aggression Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
Nyfikenhet Går inte fram Lång tid med hjälp för att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet